• biuro@szkolajazdykoronamm.pl
KURS PRAWA JAZDY KAT.A1

Kurs prawa jazdy kategorii A1

belt01

Kurs obejmuje 30 godzin (e-learningu) zajęć teoretycznych prowadzonych w naszej sali wykładowej oraz 20 godzin zajęć praktycznych na motocyklu YAMAHA YBR 125.

CENA KURSU: 1200 ZŁ


Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.


KATEGORIA A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.