• biuro@szkolajazdykoronamm.pl
KURS PRAWA JAZDY KAT.A2

Kurs prawa jazdy kategorii A2

belt01

Kurs obejmuje 30 godzin (e-learningu) zajęć teoretycznych prowadzonych w naszej sali wykładowej oraz 20 godzin zajęć praktycznych na motocyklu HONDA CB 500, SUZUKI GLADIUS

CENA KURSU: 1300 ZŁ


Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.


KATEGORIA A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,