• biuro@szkolajazdykoronamm.pl
KURS PRAWA JAZDY KAT.AM

Kurs prawa jazdy kategorii AM

belt01

Kurs obejmuje 5 godzin (e-learningu) zajęć teoretycznych prowadzonych w naszej sali wykładowej oraz 5 godzin zajęć praktycznych na motorowerze ZIPP

CENA KURSU: 600 ZŁ


Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.


KATEGORIA AM prawa jazdy uprawnia do kierowania motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;,