• biuro@szkolajazdykoronamm.pl
KURS PRAWA JAZDY KAT.B

Kurs prawa jazdy kategorii B

belt01

Kurs obejmuje 30 godzin (e-learningu) zajęć teoretycznych prowadzonych w naszej sali wykładowej oraz 30 godzin zajęć praktycznych na TOYOTA YARIS.

CENA KURSU: 1300 ZŁ


Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat. Można rozpocząć kurs prawa jazdy w wieku 17 lat i 9 miesięcy, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców.
Cena obejmuje oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych również:
- materiały szkoleniowe,
- dostęp do szkolenia przez internet z bazą pytań egzaminacyjnych.


KATEGORIA B prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu); pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg) pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy; ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.